Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.full.php on line 343 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 104 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 МУРОЉИАТНОМАИ Кумитаи рушди љамоатхонањои шиаи имомии исмоилї ба сокинони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон » Нохияи Балчувон
Сомонаи Нохияи Балчувон » Хабар » МУРОЉИАТНОМАИ Кумитаи рушди љамоатхонањои шиаи имомии исмоилї ба сокинони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон
Информация к новости
  • Просмотров: 161
  • Автор: admin
  • Дата: 23-10-2018, 13:50
23-10-2018, 13:50

МУРОЉИАТНОМАИ Кумитаи рушди љамоатхонањои шиаи имомии исмоилї ба сокинони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон

Бахш: Хабар

Кумитаи рушди љамоатхонањоишиаиимомииисмоилїва маъмурияти Маркази Исмоилияи Душанбе фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи ЉумњурииТољикистон ва сиёсати инсондўстонаву эътимоди баланди Роњбари давлат ба њама љараёнњои динию мазњабї ба роњ монда, ибтикороти созандагии онро пайваста пўштибонї мекунад. Мањз бо шарофати Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайравони тариќати исмоилї дар Тољикистон имкон пайдо карданд, ки ба дидори Рањбарируҳонии худ Волоњазрат Шоњ Карим ал-Њусайнї Оѓохони IV расанд. Эътиќоду эътимоди ин ду шахсияти бузурги таърихї ба мо, мардуми тољики исмоилмазњаб, имкон дод, ки дар муддати 27 соли соњибистиќлолї зодгоњи худ Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонро аз он рўзњои шум ва фољиабори солҳои 90-ум оњиста-оњиста барорем ва ба ин рўзњои нек расонем.

РоҳбариятиКумитаирушдиҷамоатхонаҳоамиқан дарк мекунад, ки расидан ба сулњу салоњ ва суботи комил кори осон набуд ва итминони комил дорад, ки рушди Бадахшони азиз мадди назари њаррўзаи Президенти кишвар ќарор дошта, дар њамбастагии том дар асоси арзишњои аслии зиндагї, таъмини сулњу субот, риояи волоияти ќонун, тартиботи љамъиятї ва эњсоси масъулияти баланди шањрвандї мо хеле зуд ба њадафњои аслї, баланд гардидани сатњи зиндагии мардум, боз њам зебо шудани минтаќаи азизамон хоњем расид.

Ҳамчунон, ҳидоятњои Шоњ Карим Ал-Њусайни Оѓохони IV-ро њар як исмоилии баору номус дар ҳариқдомисозандааш бояд дар хотир дошта бошад. Аз ҷумла, ҳидоятитаърихииВолоҳазратбароимуридонашдархусусион, ки  «шумо дар њар њудуде, ки зиндагї доред, аз ќонуну ќоидањои он кишвар ќотеона риоя ва пуштибонї намоед” бояд дар андеша, қалб ва амали њаррўзаи њарякфарзандируњонї бошад.

Њукумати кишвар бо кулли агентиҳоиОғохондарҳудудиТоҷикистонамалкунанда, боКумитаирушдиҷамоатхонаҳова Маркази Исмоилияи Душанбе њамкорињои ҳамешагӣ, зич ва  арзишмандро ба роҳмонда, тарафайназбеҳтарин таҷрибаҳоисозандагӣдарсохтаниякҷомеаихудтаъминумуттамаддинимуосиристифодамекунанд. БамақомироҳбариияквилоятимухтортаъйингардиданидастпарвариХазинаиОғохонхуд нишонаи баланди эътимод ва дастгирии Ҳукуматикишварвамахсусан, Сарвари давлат маҳсубмеёбад. Ҳамчунон,  чуниниқдом ишора ба он аст, ки њалли бисёр мушкилињо, масъалаи рушди вилоят ва расидан ба њадафњои муњими стратегии кишвар дар ин минтаќа ба дўши фарзандони њамин сарзамин вогузор гардида, таќдири имрўзу оянда ба дасти мову Шумо дода шудааст. Кумитаи рушди ҷамоатхонаҳо барои чунин иқдомба Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти муњтарами кишвар Эмомалї Рањмон сипоси самимї арзнамуда, бо љиддияти том изњор медорад, ки  таъйин ва боварии Сарвари давлат аз љонибисокинонивилоят њамаљониба пўштибонї карда шавад.

Мо њамеша, ҳамдардоираисалоҳият, ҳамдардоираиқонунваҳамдарчаҳорчўбаисуннатҳоимазҳабї бар зидди зўроварї, ќонуншиканї, бетартибї ва бенизомї баромад мекардем ва чунин шаклгирии љомеаро қатъиян маҳкуммекунем. Моазҳаргунаиќдомоти Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки барои таъминисулњусубот, волоияти ќонун ва баланд бардоштани сатњизиндагиисокинонивилоят нигаронида шудаанд, ҳаматарафа тарафдорї мекунем. Бинобар ин, мо азтамомибошандагониВилоятиМухториКўњистониБадахшондаъватменамоем, кибањриамалї гардидани барномањои маќомотииљроияи њокимияти давлатии вилоят, таъминисулњусуботванекўањволиимардум, талаботи ќонунииҲукумати вилоят бароихалъисилоњ аздасти афроди алоҳидавааъзоёнигурўњњои љиноятї, киомилиасосиинооромии љомеамебошанд, њамкорї вамусоидатнамоянд.

Муроҷиатимомахсусбаҷавононибоору номусе, ки қисмати вилоят ва тақдириВатанбарояшонарзишиаввалиндараҷадорад, инаст:

- ба фориѓболї азояндаихудвакишвардоданашавед, тоазроҳиростмунҳариф  вадарзаҳматиҳаёт