Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.full.php on line 343 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/classes/templates.class.php on line 104 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/baljuvontj/data/www/baljuvon.tj/engine/modules/show.custom.php on line 98 ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ » Нохияи Балчувон
Сомонаи Нохияи Балчувон » Хабар » ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ
Информация к новости
  • Просмотров: 148
  • Автор: admin
  • Дата: 5-09-2020, 09:06
5-09-2020, 09:06

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ

Бахш: Хабар

Њамон тавре ки ёд доред, баробари ба даст овардани истиќлолият мардуми мо ба гирдоби мухолифату низоъњои дохилї ва оќибат ба љанги тањмилии шањрвандї гирифтор гардид ва кор ба љое расид, ки масъалаи њастии миллату давлати тољикон зери хатар ќарор гирифт. Яъне хатари пароканда шудани миллати тољик ва аз байн рафтани давлати тољикон ба воќеияти бисёр талху дањшатноки рўз табдил ёфта буд. Вазнинтарин талафоти мо дар он рўзњо ба њалокат расидани дањњо њазор шањрвандонамон буд, ки дар натиља њазорон нафар модарону занон аз фарзандону шавњарони худ ва дањњо њазор нафар кўдакон аз падару модар, яъне парастори худ мањрум шуданд.

Бар асари воќеоти мудњиши он рўзњо як миллион нафар шањрвандони кишвари мо гуреза шуданд, иќтисодиёт пурра хароб гардида, садњо њазор манзили истиќоматї, њазорон мактабу беморхонањо ва дигар иншооти иљтимої сўхтанд ё валангор шуданд ва хисороти моддї аз дањ миллиард доллари амрикої гузашт. Мањз аз њамин хотир, ќатъи хунрезї, расидан ба сулњу субот ва вањдати миллї яке аз нахустин дастовардњои таърихї ва арзиши муќаддаси оғози даврони истиќлол мебошад, ки танњо бо майлу хоњиши мардуми сулњхоњу тањаммулгарои тољик ва љонфидоињои Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба даст омадааст.

Ин марњала, дарвоќеъ, як дарси фаромўшнопазири њаётї ва мактаби бузурги худогоњии миллї буда, моро водор месозад, ки сабаќњои талхи низои дохилї ва љанги тањмилии шањрвандиро њаргиз аз хотир набарорем. Дар моњияту арзишњои истиќлолият арзанда аст суханони хирадмандонаи  Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмонро ёдовар шавем, ки гуфтааст: «Истиќлолияти мо калиди соњибдавлатї ва ватандории миллати сарбаланду соњибфарњанги тољик аст, ки таќдирашро бо дасти худ гирифта, ба љомеаи љахонї бо роњу равиш ва симои хоса пайвастааст ва њамеша мекўшанд, ки набзи давлату давлатдории худро бо набзи сайёра њамоњангу њамсадо намояд.

Мо минбаъд низ сарзамини аљдодии худро бо ифтихори баланди ватандорї ва эњтироми арзишњои бењтарини умумиинсонї, бо мадади рўњи бузургони миллатамон, бо њиммати фарзандони баору номуси кишварамон ва хайрњоњии дўстонамон дар тамоми олам обод мекунем. Ва итминон дорем, ки рўзи пурсаодати дар ќатори кишварњои пешрафта љой гирифтани Тољикистони азизи мо дур нест».                 

Њаминњисси баланди масъулият дар назди гузашта ва имрўзу ояндаи Ватан ва миллат њар яки моро водор месозад, ки ба хотири ободиву оромии кишвари азизамон бо тамоми њастї талош варзем, содиќонаву ањлона зањмат кашем, дар њифзи манфиатњои милливу давлатиамон доим зираку њушёр бошем, то ќарзи худро дар назди Ватан ба таври сазовор адо намоем.

Дар натиља мо дар зарфи беш аз ду дањсолаи гузашта ба як силсила дастовардњои бунёдие ноил гардидем, ки сарнавишти минбаъдаи давлати соњибистиќлоламон ба онњо вобастагии мустаќим дорад. Муњимтарин дастоварди мо дар ин давра таъмини сулњу оромї, аз хатари нобудї наљот додани давлатдории миллиамон ва аз парокандагї рањо бахшидани миллатамон мебошад, ки мањз бо ташаббусњо ва зањматњои шабонарўзии Пешвои муаззами миллат ба даст омадааст.

Ин рўйдоди таърихї роњи минбаъдаи тамоми самтњои фаъолияти хољагии халќро рушан намуд ва миллати тољикро ба суйи рушноию озодї, рањнамун сохт.

Дар ин лањзањо, ки љашни мубораки истиќлолияти давлатиро таљлил менамоем, зикри ин дастовардњои бунёдии давлат ва мардуми тољик сариваќтї мебошанд.

Яке аз дастовардњои беназири мардуми ноњия давоми солњои соњибистиќлолї ин таъсисёбии ноњия мебошад, ки бо дастгирии бевоситаи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба даст омадааст. Дар ин давраи начандон зиёди таърихї ноњия ба дастовардњое ноил гардид, ки ба садсолањо баробар аст. Дар ин давра рушди инфрасохтори соњањои иљтимоию иќтисодї ва маишию хизматрасонї таъмин гардида, ба бењтаршавии сатњи рўзгори мардум ва таъсиси љойњои нави корї заминаи устувор гузошт.

Дар ин давра зиёда аз 37 муассисаи таълимї, 21 муассисаи тиббї, 10 муассисаи фарњангї ва садњо иншоотњои маишию хизматрасонї сохта ба истифода дода шуданд, ки њамаи инњо самараи Истиќлолият мебошанд.

Яке аз иншоотњои муњими иќтисодии ноњия, ин сохтмонї дар роњи автомобилгарди «Кангурт-Балљувон-Ховалинг» мебошад, ки барои рушди иќтисодиёти ноњия наќши муњим дорад. Баъди ба истифода додани роњи мазкур сатњи боркашонию мусофиркашонї боло рафта, дастрасии мардуми ноњия бо маводњои ниёзи мардум хубтар гардида истодааст. Инчунин дар ин раванд сохтмони роњи автомобилгарди «Балљувон-Сари Хосор» босуръат рафта истодааст, ки дар рушди иќтисодиёти ноњия наќши муњим дорад. Бояд гуфт, ки ноњия минтаќаи туризми байналмилалї эълон гардида, яке аз мавзеъњои мувофиќ барои рушди сайёњї ин минтаќаи Сари Хосор ба њисоб меравад.

Мавриди истифода ќарор додани роњи мазкур низ дар рушди соњаи сайёњии ноњия наќши беназир дошта, ба љалби бештари сайёњони дохилию хориљї ва рушди иќтисодиёти ноњия заминаи боэътимод мегузорад. Яъне њамаи ин дастовардњо мањз бо шарофати истиќолияти давлатї ва вањдату ягонагї ба даст омадаанд.

Дар айни замон, итминони комил дорам, ки мардуми сарбаланду бонангу номус, ватандўсту ватанпарвари ноњия бо дарки ќадру ќиммат ва арзиши таърихии истиќлолият ва дастовардњои бузурги ин давра сиёсати давлату Њукумати мамлакат, бевосита Пешвои миллатро минбаъд низ самимона ва њамаљониба дастгирї менамоянд.

Дар асоси Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22 майи соли 2018, №АП-1059 бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон Гурўњи корї таъсис дода шудааст. Ман боварии комил дорам, ки то љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо дастгирињои бевоситаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ба дастовардњои назаррас ноил гардида, барои бењтаршавии сатњи некуањолии мардум ва рушди инфрасохтори тамоми соњањои хољагии халќ муяссар мегардем.

Бояд ќайд намоям, ки дар доираи Наќшаи чорабинињои маќомот бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бунёди зиёда аз 375 адад иншоотњои таъиноти гуногун, аз љумла 35 адад муассисањои таълимї, 8 адад кўдакистонњо, 23 адад майдончањои варзишї, 3 адад толорњои варзишї, 2 адад беморхонањо, 20 адад бунгоњњои тиббї, 2 адад марказњои тиббї, 2 адад дорухонањо, 3 адад нуќтањои хатнакунии кўдакон, 13 адад мењмонхонањо, 18 адад сартарошхонањо, 1 адад кошонаи њусн, 15 адад њаммомњо, 1 адад корхонањои коркарди шир, 6 адад дўзандагї ва 3 адад дўконњои њунарњои мардумї, 3 адад пулњо ва таъмиру барќарорсозии 338 километр роњњо пешбинї гардидааст, ки баъди татбиќи амалии онњо мушкилотњои ноњия бартараф гардида, барои бењтаршавии сатњи зиндагии мардум ва ба шуѓл фаро гирифтани онњо шароити мусоид ба вуљуд меояд.

Аммо, ин нишондињандањо низ нињої набуда, дар айни замон имконияти ободониву бунёди дигар иншоотњо аз љониби Гурўњи корї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст ва ман боварї дорам, ки бо дастгирї ва кумаки шахсони саховатпеша дар ноњия бинову иншооти иловагї бунёд хоњад шуд.  

Бо изњори њамин ниятњои нек бори дигар њамаи мардуми шарифу сарбаланди ноњияро ба ифтихори љашни озодиву соњибихтиёрии Ватани мањбубамон самимона табрику тањният гуфта, ба хонадони њар яки шумо хушбахтиву файзу баракат, саломативу сарбаландї ва ба Тољикистони азизамон сулњу суботи пойдор, вањдати миллии љовидонї ва пешрафту ободии рўзафзун орзу менамоям.

 

Љашни пуршарафи истиќлолу озодї муборак, њамдиёрони азиз!